จิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก

จิตรกรรมฝาผนัง วัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ในวัดพระแก้ว ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทย  มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้ำเลิศราวกับเมืองสวรรค์ มีจิตรกรรมร้อยเรียง เล่าขานตำนานเรื่องรามเกียรติ์ถึง 178 ห้อง

และนี่คือ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองไทยมาตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2325  วัดพระแก้วตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชามาช้านาน ภายใต้ระเบียง รอบๆ พระอุโบสถของวัดพระแก้วมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวน 178 ภาพ เรียงต่อกันยาวตลอด ฝาผนังทั้ง 4 ทิศ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของรามเกียรติ์ นับเป็นจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชั้นครูแห่งยุครัตนโกสินทร์

ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่แนะนำ

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.

การเดินทาง

วัดพระแก้วตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร ใกล้ๆ กับท้องสนามหลวงและแม่น้ำเจ้าพระยา มีรถโดยสารผ่านหลายสาย เดินทางไปชมได้สะดวกตลอดปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 02-2243290 ต่อ 100

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply