แนะนำทัวร์ภาคเหนือ

ทัวร์ภาคเหนือแนะนำ

 

แพคเกจ สถานที่ ช่วงเวลา ราคา (บาท)

ทัวร์เชียงใหม่สุขสันต์ 3 วัน

เชียงใหม่ 24 พ.ค.51 – 28 เม.ย54 10,831

ทัวร์ช้าง – ยอดดอยเชียงใหม่

เชียงใหม่ 24 พ.ค.51 – 28 เม.ย54 11,349

ทัวร์หฤหรรษ์เชียงใหม่เชียงราย

เชียงใหม่ 24 พ.ค.51 – 28 เม.ย54 12,130

เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน

เชียงใหม่ 01 พ.ย.53 – 30 เม.ย54 4,400

เที่ยวเชียงราย ชมภูหมอก มวลดอกไม้ 3 วัน

เชียงใหม่ 01 พ.ย.53 – 30 เม.ย54 5,900

เชียงใหม่-เชียงรายปลายฟ้า 3 วัน

เชียงใหม่ 01 พ.ย.53 – 30 เม.ย54 5,900

เที่ยวเชียงใหม่ – Tarzan Adventure 3 วัน

เชียงใหม่ 01 พ.ย.53 – 30 เม.ย54 6,900

เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 3 วัน

เชียงใหม่ 01 พ.ย.53 – 30 เม.ย54 7,700

เที่ยวเชียงใหม่ Fight Of The Gibbon 5 วัน (BUS)

เชียงใหม่ 09 ธ.ค.53 – 13 ธ.ค.53
30 ธ.ค.53 – 03 ม.ค.54
31 ธ.ค.53 – 04 ม.ค.54
7,900
8,500
8,500

เที่ยวเชียงราย – ชมทะเลหมอก – ทุ่งดอกไม้ 3 วัน

เชียงราย 01 พ.ย.53 – 30 เม.ย54 6,400

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ไป..ปาย ปางอุ๋ง ออบหลวง 5 วัน

แม่ฮ่องสอน 09 ธ.ค.53 – 13 ธ.ค.53
30 ธ.ค.53 – 03 ม.ค.54
31 ธ.ค.53 – 04 ม.ค.54
6,900
6,900
6,900

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply