พระนอนหงาย วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุีรี

พระนอนหงาย จังหวัดสุพรรณบุรี

พระนอนปางหนึ่งของตำนานการสร้างพระพุทธรูป เป็นเครื่องรำลึกถึงและเคารพบูชาถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวเสด็จปรินิพาน  หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระบรมศพถูกนำมาจัดแต่งให้เหมาะสม ซึ่งตามพุทธประวัติ กล่าวว่า ทรงบรรทมหงาย พระบาทเหยียดเสมอกัน พระหัตถ์วางทับซ้อนกันบนพระอุระ บ้างก็ว่าทับซ้อนบนพระนาภี ดังปรากฏเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางนี้  ทุกถิ่นมีตำนานพระนอนทุกรูปตะแคงขวา เรียกว่าสีหไสยาสน์ ใครจะเชื่อว่าที่สุพรรณบุรีจังหวัดนี้ มีพระนอนหงายให้อัศจรรย์กว่าที่ใด

สุพรรณบุรี

เป็นเมืองสมัยโบราณ จึงเป็นเมืองที่มีวัดมากมาย เหมาะแก่เป็นเมืองพุทธอย่างยิ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์สถานชาวนาไทย วัดพระรูปมีพระพุทธบาทไม้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี วัดพระนอน มีพระพุทธรูปในลักษณะนอนหงาย สร้างเท่าคนโบราณ มีลักษณะเหมือนกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า สระศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งในหกสระที่ใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่แนะนำ

พระนอนหงายสามารถชมได้ทุกวัน

การเดินทาง

จากสุพรรณบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 3507 ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงวัดพระนอนวังมัจฉา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 6 โทร. 0-3524-6076-7

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply