ภูเขาหญ้าสองสี ระนอง

ภูเขาหญ้าสองสี
ภูเขาหญ้า อะไรเอ่ยสูงเท่าฟ้าแต่ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว คำตอบ คือ ภูเขา ภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้า ต่างสีต่างเวลา เนินแล้วเนินเล่า ลูกแล้วลูกเล่างดงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และชมความมหัศจรรย์ยามเย็น ใครจะเชื่อว่า เมื่อแสงอาทิตย์ จะลับขอบฟ้า ภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็นสีทอง

ระนอง

เมืองฝนแปดแดดสี่ เมืองที่ได้รับน้ำฝนมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีความอุดมสมบูรณ์
และนับว่ามีน้ำตกมากมายให้เที่ยว น้ำตกชุมแสง น้ำตกบกกราย น้ำตกปุญญบาล น้ำตกหงาว น้ำตกโตนเพชร และมีจุดชมวิวสวย ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่เขาฝาชี มีศูนย์วิจัยป่าชายเลน
ที่มีต้นโกงกางที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญที่สุด คือ คอคอดกระ ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย ก็อยู่ที่นี่ ทำให้เมืองระนองเป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว

ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่แนะนำ
ภูเขาหญ้าสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภูเขาหญ้าสีเขียวพบได้ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ภูเขาหญ้าสีทองพบได้ในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

การเดินทาง
จากตัวเมืองระนองมาตามทางหลวงหมายเลข 4 สู่จังหวัดพังงา ประมาณ 12 กม. จะเห็นภูเขาหญ้าอยู่ทางขวามือตรงข้ามน้ำตกหงาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 5 โทร. 0-7728-8818-9

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply