ออบหลวง

หินจูบกัน

ออบหลวง ช่องเขาที่ลำธารไหลผ่าน โตรกเขาแม่น้ำสลักหิน ภูเขาหินอันยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยอารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เบื้องบนรอบด้านมีพืชพันธุ์อันหลากหลาย งดงามทุกฤดูกาล ใครจะเชื่อว่า เบื้องล่างที่แม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่าน จะเกิดประติมากรรมมหัศจรรย์ “ภูเขาหินจูบกัน” ที่นี่  คำว่า “ออบ” เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ช่องแคบที่มีน้ำไหลผ่าน “ออบ” ในภาคเหนือมีหลายแห่งด้วยกัน เช่น ออบหลวง ออบนาน ออบพี่กิ่ว   คำว่า “หลวง” หมายถึงใหญ่  “ออบหลวง” คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบผาที่มีสายธารไหลผ่าน ดังนั้น ออบหลวงจึงเป็นออบที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่อลังการกว่าออบอื่นๆ  ที่นี่จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชม และได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติออบหลวง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอออบ และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเด่นที่ โตรกธาร และผาหินที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มกัดเซาะจนเกิด เป็นโตรกเขาน้ำเชี่ยวกรากรุนแรง ท้าทายนักล่องแก่งทั้งหลายให้มาร่วมผจญภัยไหลคดเคี้ยวไปตามสายน้ำ นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติออบหลวงยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศน์ทุกประการ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ที่ต้องเดินข้ามสะพานออบหลวงเข้าสู่แหล่งโบราณคดีที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์  อีกทั้งยังมีบ่อน้ำร้อนเทพพนม ที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิสูงถึง 99 องศาเซลเซียส พวยพุ่งมากระทบน้ำเย็นใต้ดินจนเกิดไอร้อนคุอยู่ตลอดเวลา สภาพธรรมชาติอันงดงามของอุทยานแห่งชาติออบหลวง เหมาะแก่กิจกรรมกลางแจ้งหลายประเภท ทั้งการเดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา พายเรือคายัค และล่องเรือยางชมธรรมชาติ

ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่แนะนำ
อุทยานแห่งชาติออบหลวงสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดจะเป็นในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนมกราคมที่ป่าเต็งรังทั้งป่าจะเปลี่ยนสีสวยงามมาก ลักษณะสภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน

การเดินทาง
จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปยังอำเภอฮอด เลี้ยวขวาขึ้นไปทางอำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 22 กิโลเมตร จะผ่านอุทยานฯออบหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ททท. ภาคเหนือ เขต 1 โทร. 0-5324-8604, 0-5324-1466

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply