ไหว้พระ 9 วัด 9 วัน รถรางกรุงเทพมหานคร บริการฟรีถึงวันที่ 9 นี้

ไหว้พระ 9 วัด 9 วัน กับกรุงเทพมหานคร

ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร กล่าวว่า ทาง กทม.ได้จัดกิจกรรมขบวนรถรางไหว้พระ 9 วัด 9 วัน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความก้าวหน้าให้แก่ชีวิตประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและบริจาคทานตามศาสนสถานหรือสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพรชัยแก่การเริ่มต้นชีวิตที่ดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่  โดยจะวิ่งวนรับ-ส่งประชาชน ตามเส้นทางเริ่มจาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ทั้งนี้วัดที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี 3 วัด ได้แก่ วัดระฆังฯ วัดอรุณฯ และวัดกัลยาณมิตรฯ รถรางจะจอดรอ ณ จุดจอดรถรางฝั่งพระนคร ประชาชนต้องเสียค่าเรือข้ามฝากเพื่อไปสักการะทั้ง 3 วัดเอง นอกจากนี้ทางกทม. ยังได้จัดทำคู่มือไหว้พระ 9 วัด แจกเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

รถรางไหว้พระ 9 วัด 9 วัน เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. วันที่ 1-9 ม.ค.54 ประชาชนผู้สนใจร่วมสร้างกุศล สามารถลงทะเบียนได้ฟรี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เครดิต: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3 มกราคม 2554

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply