คลังเก็บบทความหมวดหมู่ ‘เกร็ดท่องเที่ยว’

นั่งเครื่องบินอย่างไรไม่ให้เหนื่อย

การเดินทางข้ามประเทศนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควร ต่อให้เป็นนักธุรกิจที่เดินทางจนเชี่ยวแล้วก็ตาม ก็ยังรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ตอนนั่งเครื่องบินขาไปได้ อาการเหนื่อยจากการนั่งเครื่องบินนี้เราเรียกว่า เจ็ตแล็ก (Jet Lag)