Posts Tagged ‘ปราสาทหินพนมรุ้ง’

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง สถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อบนเส้นทางสาย ปราสาทหิน ตั้งตระหง่านผ่านวันเวลามาเนิ่นนาน งดงาม อ่อนช้อย แข็งแรงทรงพลัง สัมผัสได้ถึงความรุ่งเรืองในครั้ง อดีตกาล ใครจะเชื่อว่าปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือปาก ปล่องภูเขาไฟและในวันเวลาเดียวของปีคือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 แสงอาทิตย์ จะทำมุมลอดทะลุประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทพอดี ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอด ภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว คำว่า “พนมรุ้ง” ในภาษาเขมรหมายถึง “ภูเขาใหญ่” แสดงถึงความอลังการ ของภูเขาไฟลูกน ี้ได้เป็นอย่างดี ปราสาทหินพนมรุ้งประกอบด้วย หมู่อาคารต่างๆ ตั้งเรียงรายจาก ลาดเขาทางขึ้นต่อเนื่องไป จนถึงองค์ปรางค์ประธานบนยอด เปรียบได้ดั่งวิมานที่ประทับของพระศิวะ ส่วนทางเดินขึ้นทอดไปสู่ สะพานนาคราช คล้ายดั่งจุดเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ นับเป็น โบราณ สถานฝีมือชั้นเลิศ ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในครั้งอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่แนะนำ สามารถชมความมหัศจรรย์ของแสงอาทิตย์ส่องทะลุซุ้มประตู 15 บาน พร้อมกันได้ในช่วงเดือน เมษายน เวลาประมาณ 06.30 ถึง […]