Posts Tagged ‘อุทยานแห่งชาติ’

เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย

กุ้ยหลินเมืองไทย อุทยานแห่งชาติเขาสก

เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย ขุนเขาสูงล้ำค้ำฟ้า ตระหง่านเงื้อมประดุจภูผาปราการ เป็นแหล่งกำเนิดของพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นหลากหลาย ให้ผู้คนค้นหาคุณค่าป่าดงดิบอันพิสุทธิ์ของแดนใต้ ใครจะเชื่อว่า ถ้าบินได้ดั่งนกแล้วมองดูเขาสกที่อยู่เบื้องล่าง อาจเผลอนึกไปได้ว่านี่คือกุ้ยหลินเมืองไทย ที่ไม่ต้องบินไปดูไกล ถึงเมืองจีน

ออบหลวง

หินจูบกัน

ออบหลวง ช่องเขาที่ลำธารไหลผ่าน โตรกเขาแม่น้ำสลักหิน ภูเขาหินอันยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยอารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เบื้องบนรอบด้านมีพืชพันธุ์อันหลากหลาย งดงามทุกฤดูกาล ใครจะเชื่อว่า เบื้องล่างที่แม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่าน จะเกิดประติมากรรมมหัศจรรย์ “ภูเขาหินจูบกัน” ที่นี่

ค่างแว่นถิ่นใต้

สัตว์อนุรักษ์ ค่างแว่นถิ่นใต้

ค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์ที่ละม้ายคล้ายลิงหรือชะนี มีให้พบเห็นตามยอดไม้ใหญ่ ร่างกายของมันเมื่อยังเล็กเป็นสีน้ำตาล แต่เมื่อผ่านถึงวัยโตเต็มที่จะมีสีเป็นสีเทา ใครจะเชื่อว่า สัตว์ป่าน่ารักชนิดนี้จะมีวงรอบตาสีขาวราวกับว่าค่างทุกตัวใส่แว่น ไม่เชื่อต้องไปดูให้รู้จริง

มัลดีฟเมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในหลายๆ เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา น้ำทะเลใสราวกับกระจก มองเห็นพื้นลึกเกือบสองเมตร ความยาวหัวถึงท้ายเกาะเพียง 3 กิโลเมตร ทำให้สามารถเดินเล่นได้รอบ ชาวเลน่ารัก หมู่บ้านน่าอยู่ ใครจะเชื่อว่า สวรรค์ของคนรักทะเลอยู่สตูล ภาคใต้บ้านเรานี่เอง