Posts Tagged ‘แหล่งท่องเที่ยวสระแก้ว’

ละลุ แคนยอนเมืองไทย

ละลุ แคนยอนเมืองไทย

ละลุ ประติมากรรมเสาดินธรรมชาติยิ่งใหญ่ กำเนิดจากน้ำที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นรูปลักษณ์แปลกตาน่าอัศจรรย์ เรียงรายเป็นบริเวณกว้างอยู่กลางทุ่ง เต็มไปด้วยซอกหลืบคูหา คล้ายกับว่าเป็นเมืองแห่งตำนาน เทพนิยาย ใครจะเชื่อว่า น้ำเซาะดินกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทย ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองนอก