Posts Tagged ‘แหล่งท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี’

เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย

กุ้ยหลินเมืองไทย อุทยานแห่งชาติเขาสก

เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย ขุนเขาสูงล้ำค้ำฟ้า ตระหง่านเงื้อมประดุจภูผาปราการ เป็นแหล่งกำเนิดของพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นหลากหลาย ให้ผู้คนค้นหาคุณค่าป่าดงดิบอันพิสุทธิ์ของแดนใต้ ใครจะเชื่อว่า ถ้าบินได้ดั่งนกแล้วมองดูเขาสกที่อยู่เบื้องล่าง อาจเผลอนึกไปได้ว่านี่คือกุ้ยหลินเมืองไทย ที่ไม่ต้องบินไปดูไกล ถึงเมืองจีน